directievoering

RPA-advies kan namens u de directievoering doen.

Wat directievoering is staat in paragraaf 3 van de UAV. “De directie oefent het toezicht uit op de uitvoering van het werk en op de naleving van de overeenkomst”.
In de praktijk betekent het dat RPA-advies uw intermediair is tussen de opdrachtgever en de uitvoerend aannemer.

Het bewaken van de financiën, de kwaliteit van geleverd werk en de planning zijn de kerntaken van de directievoerder. De directievoerder signaleert afwijkingen en reageert hier op. Wijzigingen in het werk worden  afgehandeld.

De directievoerder verzorgt de aansturing van alle bij het proces betrokken partijen. De directievoerder adviseert over meer- en minderwerk en over termijnbetalingen. Bij onverhoopte conflicten kan de directievoerder bemiddelend optreden of juridische bijstand verlenen door inschakeling van gespecialiseerde juristen.

De directievoerder neemt u veel werk uit handen en neemt verantwoording voor de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden.

 

knop