asbestinventarisatie

DSCF4372Het tijdperk waarin mensen aan hoge concentraties asbest werden blootgesteld ligt gelukkig ver achter ons. In wat oudere gebouwen en constructies  komt helaas nog vaak asbesthoudend materiaal voor. Bij sloop en renovatie is een asbestinventarisatie door een gecertificeerd bedrijf verplicht.  RPA-advies is een gecertificeerd bedrijf.

Na asbestverwijdering ook controle

Blijkt dat er inderdaad asbest aanwezig is, dan kan RPA-advies voor u regelen dat dit op een veilige manier verwijderd wordt. Na verwijdering wordt uw pand weer gecontroleerd. RPA zorgt er voor dat er  een onafhankelijke eindcontrole plaats vindt door een RvA-geaccrediteerd laboratorium. Wanneer er geen asbestresten meer worden aangetroffen wordt het saneringsgebied vrijgegeven. Beschermingsmaatregelen, zoals een containment of een afgezet terrein, worden dan verwijderd en de ruimte of het terrein is weer toegankelijk voor personeel en publiek.

Kwaliteit eindcontrole cruciaal

De kwaliteit van de eindcontrole is cruciaal. Vooral na het verwijderen van niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen zoals spuitasbest, kunnen immers minuscule resten die over het hoofd worden gezien die later tot herbesmetting van de lucht kunnen leiden.

Met RPA-advies bent u verzekerd van een veilig pand en een veilige werkomgeving.

 

Validatiemeting

Heel veel zaken vallen tegenwoordig binnen risicoklasse 2. Met behulp van een validatiemeting kan, in sommige situaties, een asbesttoepassing terug geschaald worden naar risicoklasse 1. RPA Advies kan een validatiemeting voor u verzorgen.

NEN2991

Een NEN2991 onderzoek is een besmettingsonderzoek dat gedaan wordt als er bijvoorbeeld tijdens een renovatie asbesthoudend materiaal wordt beschadigd. Het doel van dit onderzoek is aan te tonen of er een blootstelling is geweest aan asbesthoudend materiaal, dat een gezondheidsrisico met zich mee kan brengen.

Wij raden u aan dit onderzoek te doen. De arbeidsinspectie stelt zo’n onderzoek verplicht.

knop